Pályázatok
Ma 2018. január 19., péntek, Sára és Márió napja van. Holnap Fábián és Sebestyén napja lesz.
2014. november 04., kedd 21:35

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vitnyéd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

 

1. A pályázat célja


Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

 

2. A pályázók köre


Kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Akik már korábban regisztráltak, a meglévő felhasználónévvel és jelszóval be tudnak lépni a rendszerbe. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.!

 

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről,
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,


A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Tovább a kategóriában: Nyári Erzsébet tábor »

Hír kategóriák