Intézmények
Ma 2017. november 23., csütörtök, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

Óvodánk 1960-ban épült. Jelenleg két csoporttal működik, 50 férőhellyel. Önállóan, később alapítványi óvodaként, majd 2008-tól a Király-tó Óvoda és Bölcsőde tagóvodájaként. 2015.szeptember 1-től, Vitnyéd Községi Önkormányzata saját, önálló nevelési intézményeként működik újra. Jelenleg 2 csoportjában 4 óvónő és 2 dajka látja el a nevelési feladatokat.

Az intézmény belső esztétikája, hangulata családias feltételeket teremt gyermekeink óvodai neveléséhez, melynek megteremtésében nagy szerepe van az itt dolgozó pedagógusoknak.

Az óvoda az évek során aktív résztvevője volt a falu hagyományápolásának. Sok-sok hagyományőrző tárgy, kép gyűjtése valósult meg a jelen számára. Ezt új intézményként, még fokozottabban szeretnénk megvalósítani, a generációk közvetlen kapcsolatával a hagyományokat átörökíteni.

Nevelőtestületünk egységes, szemléletében gyermek centrikus. Fontosnak tartjuk az egyéni képességek fejlesztését és kibontakoztatását, támogatjuk a kreatív önfejlesztés fejlődésének lehetőségét mind magunk és gyermekeink körében.

Az óvodába járó gyermekek szociális helyzete változó; adottságaik, képességeik is igen eltérőek, ehhez kell alkalmazkodnunk az óvodai nevelésünkben is. Személyes példamutatással erősítjük a természeti és társadalmi környezettel való kapcsolatot. Megismertetjük óvodásainkkal a közelebbi és távolabbi környezetet. Erősítjük a szülőföldhöz való pozitív viszonyulást, kötődést az által, hogy megismerik a természet és az ember által létrehozott környezet szépségét, helyi értékeit.

Intézményi pedagógiai hitvallásunk:

Napjaink társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk a harmóniára való törekvés gondolata, mely nem csak a testi – lelki egészségre nevelést foglalja magába, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységét célozza.

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz.

Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között csak az egyenlő feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg őket egymástól.

Egyik fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrendűségből, az anyagi családi körülményekből eredő különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása.

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,

Szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik.

De mi már tudjuk, mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven

Eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

(Varga Domokos)

Intézményvezető: Wetzerné Bödecs Györgyi

Telefonszám: 0696595234

facebook

Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár

Vitnyéd, Fő utca 42.

Szociális

Beledi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Beled, Vörösmarty u. 1.

Tel.: 0696 257 192

        0696 594 013

        0620 924 9772

Ügyfélfogadás Vitnyéden
(Vitnyéd, Fő u. 7.)

Hétfőn 10:00 és 12:00 között és

csütörtökön   12:00-14:00 óráig


      

Orvosi rendelő

Vitnyéd, Mátyás király utca u. 3.

Háziorvos rendelési ideje:

Dr Széles Tünde
Tel: 0620 9520 968

Hétfõ 7:30 - 10:30 Vitnyéd
13:00 - 15:00 Kapuvár
Kedd 7:30 - 11:30 Kapuvár
Szerda 7:30-10:30 Vitnyéd
13:00 - 14:00 Kapuvár
Csütörtök 7:30 - 11:30 Kapuvár
Péntek 07:30-10:30 Kapuvár

Kis-Rába Menti Központi Háziorvosi Ügyelet
Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet

Cím: Kapuvár Dr. Lumnitzer S. u. 10.         

Telefon: 0696 430 104

Nyitva tartás:       
Munkanapokon 15.30-07.30
hétvégén péntek 15.30 - hétfő 07.30

Védőnők

Hámorné Erős Márta

Nap

Vitnyéd
0696 242 987

Kapuvár
0696 241 090

Hétfő ---- -----
Kedd Tanácsadás:
8.00 - 10.00
-----
Szerda ----- ------
Csütörtök ------

Várandós tanácsadás:
8.00 – 10.00

Csecsemő tanácsadás:   13 - 15

Péntek ------ ------

Fogorvosi rendelés

II. számú vegyes körzet
Dr.Lumniczer Sándor u. 10. 1. számú rendelő

Dr. Keszthelyi Melánia

0696 240 128

Hétfő:         8.00-13.00
Kedd:          8.00-13.00 és 16.00-19.00
Szerda:       8.00-12.00
Csütörtök:    8.00-13.00 és 16.00-19.00
Péntek:       8.00-12.00
Minden hónap második péntekén 13.00-17.00
Minden hónap második szombatján 8.00-10.00

Gyermekorvos rendelés

Dr Molnár Emma

Telefon:  06209440358

Nap

Vitnyéd
0696 242 987

Kapuvár
0696 596 546

Hétfő 11.00-12.00 7.30-10.30
Kedd

kéthetente tanácsadás:
8.00-9.30

10.00-13.00
Szerda 10.30-12.00 8.00-10.00
Csütörtök ------ 12.30-15.30
Péntek 10.30-12.00 8.00-10.00