Intézmények
Ma 2017. november 23., csütörtök, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.

Petőfi Sándor tagiskola

Iskolánk több évtizedes történetében 2008-ban új fejezet kezdődött. A felső tagozat megszűnésével négy évfolyamos oktatás vette kezdetét a településen. Azóta a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagiskolájaként működünk. A pedagógusok felkészültsége, több évtizedes szakmai tapasztalata, a tanulókhoz és a munkához való pozitív hozzáállása a jó színvonal biztosítéka.

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

                                                   (Szent-Györgyi Albert)

A nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére.

Céljaink azonosak a szülőkével: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

Munkánk középpontjában mindenkor a tanuló és annak érdeke áll, tanítványaink iránti tiszteletünket következetességgel, erőfeszítést kívánó követelményekkel fejezzük ki.

Aktívan részt veszünk célpályázatok írásában, mellyel intézményünk feltételeit, szakmai munkáját fejlesztjük. Az Univer pontgyűjtő pályázatán másfél millió forintot nyertünk, melyből az udvarra korszerű fajátékokat vásároltunk, egy tanterembe új asztalok és székek kerültek, új vaskaput készíttettünk és beszíneztettük az iskolát. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ anyagi támogatásával az épület tetőszerkezete teljesen megújul. 

A TIOP 1.1.1-es pályázatán számítógépeket, laptopokat, tableteket, projektorokat nyertünk. Úgy gondoljuk, hogy méltán büszkék lehetünk elért eredményeinkre.

Legfőbb célunk az alapkészségek olyan szintű fejlesztése, melyre eredményesen, biztosan lehet építeni a felső tagozatban.

Az iskolába kerülő gyerekekkel az iskolai élet megszerettetése, a jó és biztonságos közérzet kialakítása a célunk. Ezt a célt szolgálta Iskolanyitogató programunk augusztus végén, mikor a leendő elsőseink a tanítók vezetésével kötetlen formában ismerkedhettek az iskolai élettel és egymással.

Kiemelt feladatunk a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése tanórákon, a délutáni foglalkozások keretében, ezt lehetővé teszi az alacsony osztálylétszám.

Arra törekszünk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk az intézményünket érintő kihívásokhoz, érjünk el térségünkben való előnyös különbözőséget, mely jövőnk záloga lehet.

 Az oktatás eredményességét biztosítják:

 • pedagógusok felkészültsége, több évtizedes szakmai tapasztalata,
 • alacsony osztálylétszám, mely lehetővé teszi a nagyobb odafigyelést, személyre szabott fejlesztést,
 • első osztálytól angol nyelv oktatása,
 • tehetséggondozás,
 • zeneszakkör, melynek keretében az 1. és 2. osztályosok furulyázni, 3. és 4. osztályosok gitározni és zongorázni tanulhatnak
 • színjátszó szakkör: iskolánkban működik a fertődi Marionett Művészetoktatási Intézmény kihelyezett osztálya 
 • sportszakkör
 • tehetséggondozás, a jó képességű gyermekek fejlesztésére
 • felzárkóztatás
 • logopédiai foglalkozás
 • fejlesztő foglalkozás
 • gyógytestnevelés

Kiemelten törődünk a hátrányok csökkentésével, mely a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő érési üteméből fakad. Számukra biztosítunk felzárkóztatást, sajátos nevelési igényű tanulóinknak logopédiai foglalkozást, fejlesztő foglalkozást, az iskolaorvos által kiszűrt tanulóknak gyógytestnevelést.

Iskolánk korszerű feltételekkel működik. Az épület helyiségei és felszereltsége kiváló feltételeket biztosítanak a nevelés-oktatás feladatainak megvalósításához.

Büszkék vagyunk megszépült iskolánkra, az új nyílászárók, az új tető, a tágas és zárt sport- és játszóudvar mind a gyerekek jobb közérzetét biztosítják. Technikai felszereltségünk kiváló.

A tanórán kívüli foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak a tanulók jobb megismerésére, felelősségtudatuk, kitartásuk fejlesztésére, érzelemviláguk gazdagítására.

Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, a méltán híres Vitnyédi Bölcsőcskét a 3, és 4. osztályosok megtanulták, és ezzel köszöntötték karácsony ünnepét a faluban.

Kisdiákjaink színvonalas műsorral teszik emlékezetessé a község ünnepélyeit.

Szaktárgyi versenyekre készítjük fel tanulóinkat.

Programjaink közül kiemelkedik a háromnapos erdei iskola, a diákok számára az „év eseménye”, melynek keretében különböző élőhelyeket ismerünk meg. Az idei évben a Bakony élővilágával ismerkedünk.

Arra törekszünk, hogy minden kisiskolásunk az itt töltött 4 év alatt eljusson az Országházba, hiszen kiemelt feladatunk a haza iránti szeretet felébresztése.

A Szülői Munkaközösséggel kapcsolatunk példaértékű. Aktívan részt vesznek iskolai rendezvényeinken, anyagi támogatásukkal valósulhat meg az erdei iskola és a budapesti kirándulás is.

Az Önkormányzat támogatására eddig is számíthattunk, remélhetőleg így lesz ez a továbbiakban is.

A szülőkkel élő, aktív kapcsolatot tart fenn az iskola nem csak a szülői értekezletek során, hanem bármikor, ha ezt a szülő kéri. Iskolánk minden őszinte érdeklődő előtt nyitva áll.

Mi, Vitnyéden tanítók így próbáljuk élhetőbbé, gyermek közelibbé varázsolni a sokat vitatott hazai oktatást.

A KTI Suli honlapja itt >>>

facebook

Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár

Vitnyéd, Fő utca 42.

Szociális

Beledi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Beled, Vörösmarty u. 1.

Tel.: 0696 257 192

        0696 594 013

        0620 924 9772

Ügyfélfogadás Vitnyéden
(Vitnyéd, Fő u. 7.)

Hétfőn 10:00 és 12:00 között és

csütörtökön   12:00-14:00 óráig


      

Orvosi rendelő

Vitnyéd, Mátyás király utca u. 3.

Háziorvos rendelési ideje:

Dr Széles Tünde
Tel: 0620 9520 968

Hétfõ 7:30 - 10:30 Vitnyéd
13:00 - 15:00 Kapuvár
Kedd 7:30 - 11:30 Kapuvár
Szerda 7:30-10:30 Vitnyéd
13:00 - 14:00 Kapuvár
Csütörtök 7:30 - 11:30 Kapuvár
Péntek 07:30-10:30 Kapuvár

Kis-Rába Menti Központi Háziorvosi Ügyelet
Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet

Cím: Kapuvár Dr. Lumnitzer S. u. 10.         

Telefon: 0696 430 104

Nyitva tartás:       
Munkanapokon 15.30-07.30
hétvégén péntek 15.30 - hétfő 07.30

Védőnők

Hámorné Erős Márta

Nap

Vitnyéd
0696 242 987

Kapuvár
0696 241 090

Hétfő ---- -----
Kedd Tanácsadás:
8.00 - 10.00
-----
Szerda ----- ------
Csütörtök ------

Várandós tanácsadás:
8.00 – 10.00

Csecsemő tanácsadás:   13 - 15

Péntek ------ ------

Fogorvosi rendelés

II. számú vegyes körzet
Dr.Lumniczer Sándor u. 10. 1. számú rendelő

Dr. Keszthelyi Melánia

0696 240 128

Hétfő:         8.00-13.00
Kedd:          8.00-13.00 és 16.00-19.00
Szerda:       8.00-12.00
Csütörtök:    8.00-13.00 és 16.00-19.00
Péntek:       8.00-12.00
Minden hónap második péntekén 13.00-17.00
Minden hónap második szombatján 8.00-10.00

Gyermekorvos rendelés

Dr Molnár Emma

Telefon:  06209440358

Nap

Vitnyéd
0696 242 987

Kapuvár
0696 596 546

Hétfő 11.00-12.00 7.30-10.30
Kedd

kéthetente tanácsadás:
8.00-9.30

10.00-13.00
Szerda 10.30-12.00 8.00-10.00
Csütörtök ------ 12.30-15.30
Péntek 10.30-12.00 8.00-10.00